Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Teší nás Váš záujem o stránku spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Spoločnosť Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. so sídlom v Dobšinej, na ulici Niže mesta 1039/2, zabezpečuje verejnoprospešné služby a činnosti.

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Dobšiná so 100 % účasťou, ktorú voči spoločnosti zastupuje primátor mesta Dobšiná a poslanci mesta Dobšiná ako poradný orgán jediného spoločníka mesta Dobšiná.

Obchodné meno: Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

IČO: 31 685 170

DIČ: 2020937721

IČ DPH: SK2020937721

Typ spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo (úplná adresa): Niže mesta 1039/2, 049 25 Dobšiná

Vznik: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro.,vo vložke 4201/V zo dňa 08.02.1994

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ:

Róbert Mol

e-mail: robert.mol@dobsina.sk

Valné zhromaždenie: primátor mesta Dobšiná - Ján Slovák

Dozornú radu spoločnosti tvoria: poslanci Mestského zastupiteľstva: Iveta Deliová, Juraj Floch, MUDr. Ingrid Gallová, Jozef Gorej, Karol Horník, Ing. Jana Kračúnová, Jaroslav Krupár, Martin Lipták, Ing. Miriam Vlčeková, Radovan Žori.

Navštívte tiež

Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

Mesto Dobšiná

Pracovná doba pre Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Súbor na stiahnutie