Cenníky

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. ponúka na predaj obyvateľom Dobšinej a okolitých obcí kovové nádoby na komunálny odpad. Nádobu si môžete vyzdvihnúť v sídle spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. na ulici Niže mesta 1039, 049 25 Dobšiná.

Kovová nádoba na komunálny odpad   110L - 1 mm 

CENA: 43€ s DPH / 1kus

Cenník motorových vozidiel na rok 2019 (sadzba na 1/km s DPH)

Avia plošina

RV 969 BZ

1,20 €

Mitsubishi Fuso

RV 574 BZ

1,20 €

Avia 

RV 503 CI

1,20 €

Mercedes

RV 024 CA

1,40 €

Fekál IFA

RV 067 AO

1,60 €

Cenník motorových vozidiel na rok 2019 (sadzba 1MTH/nákl. výkl. s DPH)

Mitsubishi Fuso - Kontainer

RV 574 BZ

20,00 €

Avia

RV 503 CI

20,00 €

Mercedes

RV 024 CA

24,00 €

Fekál IFA

RV 067 AO

24,00 €

Avia plošina

RV 969 BZ

30,00 €

Hon 

UN 053

30,00 €

BOB CAT- Šmykom riadený nakladač

C 13100

30,00 €

Cenník prác a služieb pre mesto Dobšiná na rok 2019 (ceny sú uvedené s DPH)

Prenájom kontajnera

- uloženie odpadu na skládke
- doprava

- nákl./výkl.

2,50 € / 1 deň

40 € /      1 t.

1,20 € /   1 km

10 € / 1 hod.

Rezanie asfaltu (betón)

25 € / hod. + doprava

Odborná práca 

- práca na verejnom osvetlení;

- oprava motorových vozidiel

- práca na zariadení mestského rozhlasu;

- zváračská práca;

- práca s motorovou pílou

12,20 € / 1 hod.

Pomocná práca

- kosenie verejných priestranstiev;

- ostatné pomocné práce

8,80 € / 1 hod.