Čistenie žúmp a septikov

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.  ponúka nasledovné služby: 
  • čerpanie žúmp a septikov;
  • čerpanie a odvoz fekálií;
  • čistenie prečerpávacích šácht.
Tieto služby vykonávame prostredníctvom motorového vozidla Fekál IFA - RV 067AO. Sadzobník cien pre motorové vozidlo Fekál IFA - RV 067AO si môžete pozrieť TU.

Prijímame objednávky k spolupráci s obcami, firmami ako i so súkromnými osobami na

milan.lukac@dobsina.sk

alebo prostredníctvom objednávkového formulára.  

Objednávkový formulár