Kontakt

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Niže mesta 1039/2, Dobšiná, 049 25

IČO: 31 685 170

DIČ: 2020937721

IČ DPH: SK 2020937721

+421 905 377 317

robert.mol@dobsina.sk

Róbert Mol

konateľ spoločnosti

e - mail: robert.mol@dobsina.sk

Kamila Molová

účtovníčka

e-mail: kamilamolova3@gmail.com