Kontakt

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Niže mesta 1039/2, Dobšiná, 049 25

IČO: 31 685 170

DIČ: 2020937721

IČ DPH: SK 2020937721

+421 905 377 317

milan.lukac@dobsina.sk

Milan Lukáč

konateľ spoločnosti

e - mail: milan.lukac@dobsina.sk

PhDr. Peter Konček

zástupca konateľa, ekonomický manažér

e - mail: peter.koncek@dobsina.sk

Kamila Molová

účtovníčka

e-mail: kamilamolova3@gmail.com

Jozef Novotný

evidencia cintorínov

e - mail: novotnyjozef200@gmail.com