Kontakt

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Niže mesta 1039, Dobšiná, 049 25

IČO: 31 685 170

DIČ: 2020937721

IČ DPH: SK 2020937721

+421 58 7941 425

+421 905 377 317

podniksluzieb@dobsina.sk

Milan Lukáč

konateľ spoločnosti

mobil: +421 904 239 761

e - mail: milan.lukac@dobsina.sk

PhDr. Peter Konček

zástupca konateľa, ekonomický manažér

mobil: +421 918 542 557

e - mail: peter.koncek@dobsina.sk

Kamila Molová

účtovníčka

mobil: +421 918 656 330

e-mail: kamilamolova3@gmail.com

Jozef Novotný

evidencia cintorínov

mobil: +421 905 445 513

e - mail: podniksluzieb@dobsina.sk