Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. od 1.1.2018 nevykonáva správu bytových a nebytových priestorov

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. vykonával správu bytových a nebytových priestorov.  Správca a vlastníci bytov sa riadia Zmluvou o výkone správy, ktorá je uzavretá podľa § 8a ods.1 nasl. Zákona NR SR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. vykonával správu týchto bytových priestorov:

  • Jarková ulica č.: 347
  • Budovateľská ulica č. 953
  • Budovateľská ulica č. 954
  • Nová ulica č. 797
  • Nová ulica č. 796
  • Cigánska osada č. 1099

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. vykonával správu týchto nebytových priestorov:

  • Chatová osada Alweg Dobšiná
  • Zdravotné stredisko ul. SNP 814

Zodpovedná osoba: Mária Kolesárová, tel. kontakt:  +421 908 982 066