Separovaný zber - Zberný dvor odpadov Dobšiná

Zberný dvor odpadov sa nachádza v areáli Podniku služieb mesta Dobšiná s.r.o. na ulici Niže mesta 1039. Obyvatelia mesta Dobšiná a okolitých obcí sem môžu bezplatne ukladať vlastný vyseparovaný odpad. 

Aké odpady je možné na zbernom dvore odovzdať?

Papier

Noviny, časopisy, plagáty, letáky, knihy bez tvrdej väzby, zošity, kartóny, papierové obaly, pohľadnice, baliaci a krepový papier.   

Plasty

PET fľaše, plastové vedrá, prepravky, čisté plastové fľaše od čistiacich prostriedkov a potravín, igelitové tašky a mikroténové vrecká.  

Sklo

Sklenené fľaše bez uzáverov, sklenené poháre, rozbité okenné sklá, zaváraninové poháre alebo sklá z okuliarov.

Opotrebovaná biela a čierna technika

Televízory, počítače a príslušenstvo, chladničky, mrazničky, práčky, domáce spotrebiče a iné elektronické zariadenia. 

Kovový odpad

Rôzne kovové konštrukcie, plechy a obaly.

 

Prečo triediť odpad? 

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Separovaný zber zabezpečuje, aby sa jednotlivé druhy po roztriedení mohli opäť zužitkovať.  

  • vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu;
  • zabezpečuje sa materiálové zhodnotenie odpadu;
  • šetria sa surovinové zdroje.

Viete, že?

  • Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel; 
  • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov;

  • Z dvoch 1L nápojových kartónov sa stane 1m2 kuchynských utierok; 

    • Z recyklovaného papiera sa vyrába  napr. puzzle; 

  • Z recyklovaných PET fliaš  sa vyrábajú odevy.