Služby

Spoločnosť Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. so sídlom v Dobšinej, na ulici Niže mesta 1039, zabezpečuje verejnoprospešné služby a činnosti: