Správa a údržba cintorínov a Domu smútku

Dom smútku v Dobšinej
Dom smútku v Dobšinej
Urnový háj v Dobšinej
Urnový háj v Dobšinej
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Dobšiná sa vzťahuje na nasledovné cintoríny: 
 • evanjelický cintorín horný;
 • urnový háj - je súčasťou horného evanjelického cintorína;
 • evanjelický cintorín dolný;
 • rímsko - katolicky cintorín dolný;
 • rímsko - katolícky cintorín horný;
 • cintorín v Lányiho hute.
 • Na správe cintorínov v Dobšinej na adrese Niže mesta 1039/2 je možnosť v pracovnom čase od 7:00 do 15:00 (obedná prestávka od 11:30 do 12:00) uzatvoriť zmluvu o nájme hrobového miesta, získať informácie o platbách za hrobové miesta, v prípade pohrebu prideliť hrobové miesto alebo urnové miesto v uronovom háji.

  V rámci cintorínskych služieb Vám naša spoločnosť ponúka:

 • miesto pre hrob bez ohľadu na vek zosnulého na povinnú dobu 10 rokov;
 • obnovu - predĺženie užívacieho práva na hrob alebo urnu na 10 a viac rokov;
 • miesto pre uloženie urny na povinnú dobu 10 rokov;
 • použitie domu smútku;
 • použitie katafalku;
 • vyloženie zosnulého z chladiaceho boxu na katafalk a uzatvorenie rakvy;
 • ozvučenie cintorína, reprodukovaná hudba;
 • prevádzku chladiaceho boxu;
 • údržbu zelene, okrasné výsadby, kosenie trávy, ...

Zodpovedná osoba: Róbert Mol, konateľ

Cenník služieb 

(ceny sú uvedené s DPH)

Prenájom domu smútku

48€ / pohreb

Prenájom chladiaceho zariadenia

5,97€ / deň

Hrobové miesto

23,44€ / 10 rokov

Cenník vstupu na cintorín

Ceny sú uvedené s DPH

Vstup motorového vozidla na pohrebisko za účelom prepravy ťažších predmetov na hrobové miesto (kvetináč, štrk a pod.)


2,50€

Jednorázový vstup na pohrebiská - podnikateľské subjekty a súkromné osoby vykonávajúce práce svojpomocne na úprave hrobových miest

5,00€