Verejná zeleň mesta Dobšiná

Starostlivosť o mestskú, verejnú zeleň zahŕňa:

  • kosenie a vyhrabávanie trávnikov od trávy a lístia;
  • okopávanie kvetov, kríkov a stromov;
  • orez kríkov;
  • orez a výrub stromov aj v sťažených podmienkach vysokozdvižnou plošinou;
  • výsadbu kvetov, kríkov, stromov a ich následnú starostlivosť;
  • závlahu zelene.