Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvy 

Faktúry 

Objednávky